ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป. รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา รอบ 6 เดือน จากคณะกรรมการประมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา (Evaluation Team) ประกอบด้วย นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานฯ พร้อมด้วยนายพัฒนพงศ์ พวงทอง อดีต ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นางนภาพร พงษ์ขัน ผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการประมินฯ และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน