ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36   พร้อมด้วยข้าราชการ  และ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36   เข้าร่วมประชุม วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ. ” ครั้งที่ 20/2562   ณ  ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36   โดยมี ท่าน ดรบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในการประชุม  / น.ส.กาญจนา   ธรรมสอนนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ภาพ-ข่าว