สพป.สกลนคร เขต 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน กพด. 27 แห่ง

สพป.สกลนคร เขต 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน กพด. 27 แห่ง

.

วันที่ 24 มีนาคม 2567 นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ให้การต้อนรับ นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ประธานคณะทำงานและคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพระญาณเวที อาคารอำนวยการ ชั้น 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงาน กพด. ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ฯ ทั้ง 27 โรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการดำเนินงาน และนำเสนอกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระยะที่ 1-2

ทั้งนี้ โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ได้รับพระมหากรุณาคุณทรงรับเป็นโรงเรียนในโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ฯ ตั้งแต่ ปี 2533  และในปี 2566 ทรงรับโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “ หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” เป็นโรงเรียนในโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ฯ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงมีโรงเรียนในสังกัดที่เป็นโรงเรียนในโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ฯ จำนวนทั้งสิ้น 27 โรงเรียน

.

ภาพและข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/JjWDZ1FfrRVXjptM7

นางสาวดุสิดา พุทธิไสย