สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียน

เมื่อ 16 พฤษภาคม 2562 นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน พร้อมทั้งประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา