สพป.สิงห์บุรี จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนนำร่องในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตาม ถอดประสบการณ์ และศึกษาผลการพัฒนาดังกล่าว โดยมีโรงเรียนนำร่อง จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี, โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม, โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี), โรงเรียนบ้านคูเมือง, โรงเรียนวัดกลาง, โรงเรียนวัดถอนสมอ, โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา, โรงเรียนวัดสิงห์, โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) โดยมี นางภัทรรัตน์ สุขมา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวศรัญญา เมืองขวา ศึกษานิเทศก์ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (ห้องเล็ก) สพป.สิงห์บุรี