สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาคร ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

๑. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ พร้อมด้วย นายกิติรัตน์ เบ้าลี รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการฯ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

๒. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมด้วย นายพิทักษ์ ทวีแสง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการฯ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสมาสาคร (ชั้น ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ