สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันที่ 3 เมษายน 2567 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 มอบหมายให้ นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนิตยา ภูมิไชยา อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ณ ห้องไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 ภาพ ปชส.สพป.สฎ2 /ข่าว อัจฉรา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)