สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาครียนที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

โดยศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบทั้ง 2 ศูนย์ คือ โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ และโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ได้ดำเนินการขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์ พลังสิบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ระดับประถมศึกษาระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1