สพป.สกลนคร เขต 2 รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้สมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 จำนวน 10 วิชาเอก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา ดนตรีศึกษา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา และปฐมวัย พร้อมให้คำแนะนำในการรับสมัครเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใสบริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 2