สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9


นางสุพรรณิการ์ ผาลา  นายสาครชัย พุฒศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ ใจเอื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวสุมาลัย เวชกามา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางทองเลียน แฉขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายทนงศักดิ์ ราชรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางอมรรัตน์ ชัยชาญวัฒนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ นางสุวพัชร โสมะเกษตริน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางชนัญชิดา บุญพร้อมอาษา เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส นางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนายประเสริฐ แสงกล้า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นำคณะข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และร้องเพลง “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” เป็นอันเสร็จพิธี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี——————————————————-
@ นางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 / รายงาน @