สพป.หนองคาย เขต 1 สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย “สรงน้ำพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันสงกรานต์”

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมขอขมาและสรงน้ำพระขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 พร้อมกับรดสรงน้ำต่อศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลเจ้าปู่-ย่า เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันปีใหม่ของไทย เสริมสร้างความสุขความสามัคคีและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร อีกทั้งร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1