สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ด้วยประเพณีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทย มีความเชื่อว่าการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวไทย โดยมีรองผู้ว่าราการจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ประชาชนชาวหนองคาย ร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (หลังเดิม) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย