สพป.ชลบุรี เขต 1 สืบสานสงกรานต์

วันที่ 10 เมษายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานให้โอวาทและนำคณะสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในประเพณีสงกรานต์ ชาว CHON 1 และสืบสานประเพณีอันดีงามอย่างต่อเนื่อง โดยมี ดร.เอกวัฒน์  ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ หน้าอาคาร สพป.ชลบุรี เขต 1