ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (กรรมการและเลขานุการ) ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผล

การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ของเขตตรวจราชการที่ 18 โดยมี นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายยศภัค จรัสศุภชยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

(กรรมการ) ร่วมประเมินในครั้งนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2