ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (กรรมการและเลขานุการ)

ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ของเขตตรวจราชการที่ 18 โดยมี นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายยศภัค จรัสศุภชยา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 (กรรมการ) ร่วมประเมินในครั้งนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2