กิจกรรม เจ้าหน้าที่พบลูกหนี้ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ สุทิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพบปะเพื่อประสานงาน ช่วยเหลือ เจรจาเรื่องหนี้สินของครูฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหนี้พบลูกหนี้) การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานีแก้หนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยมีข้าราชการครูฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เข้าร่วมด้วย ในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ศริราณี พรหมบังเกิด