สพป.สิงห์บุรี ร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก UP Expo 2024 @สิงห์บุรี”

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวเรนิษรา ภู่อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก UP Expo 2024 @สิงห์บุรี” ชวน ช้อป ชิม ชม มนต์เสน่ห์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมผัสอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล จากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็ง ณ โรงแรมโกลเด้น ดราก้อน รีสอร์ท สิงห์บุรี โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางสาวจรรยาวรรธน์ อ้วนตา พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร.อ.ณัฐพิสิฐ เจริญถิรวิสิฐ หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี และร้อยโทสิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ซึ่งสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนร่วมกันจัดขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2567 โดยจะมีการจำหน่ายสินค้ามากกว่า 160 ร้านค้า ณ บริเวณลานห้าง CS PARK ไชยแสงสิงห์บุรี