ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมข้อราชการสำคัญและเร่งด่วนรวมกับ สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมข้อราชการสำคัญเร่งด่วน และซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวาระการคัดเลือกครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักการภารโรง โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1