สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนโครงการทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้ขอรับพระราชทานทุน โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2567 เพื่อดำเนินการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนการศึกษาตามเงื่อนไข คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ของโครงการฯ เป็นตัวแทนจังหวัดหนองคาย จากจำนวน 12 ราย เหลือ 5 ราย เข้ารับคัดเลือกในระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย