สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

๑. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ๒๕๖๗ จาก ดร.สมชัย ชวลิตธาดา และ นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ (คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.) ณ ห้องประชุมเสมาสาคร (ชั้น ๓) สพป.สมุทรสาคร

กิจกรรมรดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่

๒. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ในตำแหน่งอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สพป.สมุทรสาคร โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เป็นประธานในการประชุมฯ แบบออนไลน์

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร