สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายพิทักษ์ ทวีแสง และ ว่าที่ร้อยเอก วีรธนา นรากรณ์ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหารือร่วมกันในแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ