ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา และวางแผนกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนในปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา และวางแผนกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนในปีการศึกษา 2567 เป็นการติดตามสรุปรายงานผลการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของศึกษานิเทศก์ที่จะดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1