สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมประชุมอบรมบุคลากร สังกัด สพฐ. “สพฐ.โปร่งใส ร่วมใจต้นทุจริต”

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์  ล้อสุนิรันดร์  ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมอบรมบุคลากร สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “สพฐ. โปรงใส ร่วมใจต้านทุจริต” ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมและ มอบนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ