สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

๑. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมมอบ นโยบาย จุดเน้นด้านการศึกษา สู่การนิเทศการศึกษา กล่าวรายงานโดย นายกิติรัตน์ เบ้าลี รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายพิทักษ์ ทวีแสง ว่าที่ร้อยเอก วีรธนา นรากรณ์ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยมี นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นผู้นำเสนอ ร่างแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สพป.สมุทรสาคร

ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา

๒. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายพิทักษ์ ทวีแสง นายกิติรัตน์ เบ้าลี ว่าที่ร้อยเอก วีรธนา นรากรณ์ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสาคร และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อรับมอบนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมรับมอบนโยบาย