ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีสุข” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ “ลดภาระครู ลดภาระนักเรียน และลดภาระผู้ปกครอง” โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองหนองคาย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1