ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอในการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุนาล 1-3) ให้กับครอบครัวบ้านเรียน ฌานมัย ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป ให้กับเด็กชายฌานามัย ณ หนองคาย โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 และแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1