รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” ร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 11 (11th Asia – Pacific Regional Scout Leaders Summit, 2024)

วันที่ 24 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 11 (11th Asia – Pacific Regional Scout Leaders Summit, 2024) โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีพิธีเปิด พร้อมด้วย นายแอนดี้ แชปแมน ประธานคณะกรรมการลูกเสือโลก นายอะห์มัด อัลฮินดาวี เลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลก ฯพณฯ เดล บี โควาร่า ประธานคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก นายเจอาร์ ปังกิลินัน ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก ผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ผู้บริหารระดับสูงของสมาคมลูกเสือแห่งชาติ จากทุกประเทศสมาชิกภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วม ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

.

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ผู้บริหารงาน เกิดทักษะการบริหารจัดการ นำไปพัฒนากิจการลูกเสือที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด หลักการทางการลูกเสือ ตลอดจนมีการนำเสนอผลงานโครงการพิเศษของสำนักงานลูกเสือโลก และภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ด้านการพัฒนาองค์กรที่เป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ เพื่อเปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ที่จะสามารถนำไปพัฒนากิจการลูกเสือของประเทศสมาชิกได้