สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา (กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี) เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ซาซุม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นายธนัชพงศ์ สุนทรทิพยกิตติ์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา (กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี) เฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 19 – 27 เมษายน 2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์ (ข้างพระอุโบสถ) วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)