สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานะเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 25-26 เมษายน 2567 นายอภิชัย ซาซุม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นายธนัชพงศ์ สุนทรทิพยกิตติ์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ทุกกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานะเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องชลนที อาคารพระธรรมวชิรานุวัตร สพป.นครปฐม เขต 2

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)