สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในฐานะประธานสนามสอบ พร้อมด้วย นายสยาม สุ่มงาม นางสาวกุลธิดา อ่อนมี นางสาวเรนิษรา ภู่อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องฯ ร่วมตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยมีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 46 ราย ประกอบด้วย กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 ราย กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 14 ราย และกลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 29 ราย โดยการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม โดยมีคณะกรรมการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้เป็นอย่างดี ณ สนามสอบห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี