รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมเกษตรที่สูงดอยช้าง-โรงเรียนบ้านขุนสรวย

– ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ตรวจเยี่ยมเกษตรที่สูงดอยช้างดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ก่อนเดินทางไปโรงเรียนบ้านขุนสรวย เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านขุนสรวย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ว่าที่ร้อยเอกเสรี เชื้ออ้วน ผอ.โรงเรียนบ้านวาวี และนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่สรวย นายสมชาย สุทธิพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเลาลี/ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี นายเกรียงไกร ฟูธรรม ผอ.โรงเรียนชุมชนดอยช้าง/ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ ดร.สุทัด จันทะสิทธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นายปกรณ์เกียรติ พิสัยเลิศ นายก อบต.วาวี นายสมเดช พิศาลไพโรจน์ ผอ.โรงเรียนโปงกลางน้ำประชาสรรค์ นายสหัส พรหมขัติแก้ว ผอ.โรงเรียนดอยเวียงวิทยา นายสมภพ ใจยา ผอ.โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า นายรัชชานนท์ วันเพ็ญ รองผอ.โรงเรียนบ้านวาวี นางณาตยา มานะ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนสรวย และผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ ร่มต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ม.ค.2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย กรมวิชาการเกษตร ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (รัชชานนท์/ภาพ-ข่าว)

1 2 3 4 5 195