โรงเรียนบ้านปากโสม รับมอบอาคาร พระอาจารย์เด็จ อาจาโร

ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร องค์ประธานในพิธีมอบอาคารพระอาจารย์เด็จ อาจาโร อาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านปากโสม

1 229 230 231