โรงเรียนบ้านปากโสม รับมอบอาคาร พระอาจารย์เด็จ อาจาโร

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับมอบอาคารพระอาจารย์เด็จ อาจาโร ณ โรงเรียนบ้านปากโสม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อาคารพระอาจารย์เด็จ อาจาโร เป็นอาคารอนุบาลของโรงเรียนบ้านปากโสม ได้รับความเมตตา ดำเนินการสร้างโดย ท่านพระอาจารย์เด็จ อาจาโร ประธานสงฆ์ วัดผาตากเสื้อ ด้วยงบประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อมอบให้โรงเรียนบ้านปากโสม ได้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดียิ่ง ในการพัฒนา ผู้เรียน ในโอกาสนี้ ได้รับความเมตตาจาก ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร เป็นประธานมอบอาคารดังกล่าว พร้อมกันนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ยังได้เมตตาเจิมป้ายมงคลและประพรมน้ำมนต์แก่อาคารและคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กรรมการสถานศึกษาและนักเรียนที่ได้เดินทางมาถวายการต้อนรับเป็นจำนวนมาก