สพป.หนองคาย เขต 1 ปฐมนิเทศและประดับอินทรธนูแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566  เวลา 10.00 น. นายมติชน   มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 ทั้งนี้ นายมติชน   มูลสูตร ได้เป็นประธานนำกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินและนำการร้องเพลงจำขึ้นใจ บทเพลงแห่งการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน มีนายบุญส่ง  ขันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 ดร.พัชระ  งามชัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 นางฐิติพร  เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 และคณะผู้อำนวยการกลุ่มพร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติและร่วมในพิธีต่างๆ ดังกล่าว สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ รวม 57 คน ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1