พระครูสุทธิญาณโสภณ มอบอาคารห้องสมุดวรลาโภอนุสรณ์

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.09 น. นายวริทธิ จันทามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับมอบอาคารห้องสมุดวรลาโภอนุสรณ์ ณ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อาคารห้องสมุดวรลาโภอนุสรณ์ นี้ ได้จัดสร้างขึ้นตามดำริของท่านพระครูสุทธิญาณโสภณ (พระอาจารย์เล็ก) เจ้าอาวาสวัดป่านาขาม เจ้าคณะอำเภอสังคม(ธ) ด้วยท่านเป็นผู้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาไทยเป็นอย่างมากโดยมีคณะศิษยานุศิษย์จากทางกรุงเทพมหานคร คือคุณอัมพร –คุณอนุสรณ์ อ่อนโพรัตน์ พร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพดำเนินการสร้าง ด้วยงบประมาณ 620,000 บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) สร้างถวาย เพื่อมอบให้โรงเรียนโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน ได้ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ในโอกาสนี้นายวริทธิ จันทามี รอง ผอ.สพป.นค.1 ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมคณะครู นักเรียน ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอสังคม คณะครู นักเรียนและกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก