สพม.เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข”

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. สพม.เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมกันทั่วประเทศ ณ โรงเรียนเนินพิทยาคม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางละออง หาญยากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม ประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเนินพิทยาคม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายพิษณุ พลธี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เข้าร่วมกิจกรรม การติดป้ายโลโก้ “สุขาดี มีความสุข”สำหรับกิจกรรมจากส่วนกลาง ผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ในทุกภูมิภาค จำนวน 5 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดที่ 2 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ จังหวัดอุบลราชธานี จุดที่ 3 นายวิศรุต ปู่เพ็ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านร่องแซง จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร และจุดที่ 5 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. กล่าวว่า ตามที่ตนได้สื่อสารนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ไปยังทุกเขตพื้นที่ รวมถึงได้แจ้งในการประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา เพื่อขอให้สถานศึกษาได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำโครงการ “สุขาดี มีความสุข” เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนในสังกัด ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี เพื่อจะได้มีห้องน้ำโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ส่งผลให้เรียนดี มีความสุข ไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ พร้อมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมติดป้ายโลโก้ “สุขาดี มีความสุข” พร้อมกันทั่วประเทศ