สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลของผู้เกษียณอายุราชการในระบบบำเหน็จ บำนาญ (e-Pension)ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลของผู้เกษียณอายุราชการ ในระบบบำเหน็จ บำนาญ (e-Pension)ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมีนางศวัลย์รัตน์  สุวรรณวิสุทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ดำเนินการชี้แจงและให้คำแนะนำการกรอกข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และเพื่อสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกษียณอายุราชการในการคำนวนบำเหน็จ บำนาญ โดยจัดประชุมทำข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนในสังกัดทุกอำเภอ ระหว่างวันที่ 21 -22 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3