สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ดำเนินการสอบภาค ค (สัมภาษณ์) คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนายการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยนายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม