สพป.นครพนม เขต 1 ลงพื้นที่สำรวจในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 ลงพื้นที่สำรวจและให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ของโรงเรียน ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
 2. โรงเรียนบ้านวังกระแส อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
 3. โรงเรียนบ้านนางาม อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 4. โรงเรียนบ้านโพนทา อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 5. โรงเรียนบ้านกุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 6. โรงเรียนบ้านดอนดู่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 7. โรงเรียนบ้านหนองดินแดง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสุขาดี มีความสุข ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตํารวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) โดยมีการสำรวจตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่

 • สะอาด (Clean) การรักษาความสะอาด สุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ และสามารถสร้างความปลอดภัย ให้ผู้ใช้บริการ โดยให้พื้นห้องน้ำภายทั้งในและภายนอก แห้งอยู่ตลอดเวลา มีกลิ่นหอมน่าใช้
 • สะดวก (Convenient) การซ่อมแซม บำรุงประตู ช่องระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและการจัดวางสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
 • สบาย (Comfortable) มีระบบน้ำประบา ไฟฟ้า ไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอก ให้เพียงพอและปลอดภัย
 • สุขลักษณะ (Hygiene) การดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้ และรักษามาตรฐานตามกรมอนามัย เพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ
 • สวยงาม (Attractive) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อย และเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ