สพป.นครพนม เขต ๑ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ และ ประจำปี ๒๕๖๔