การดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร พร้อมด้วย ดร.ธนะณัช อินทา นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากรกลุ่ม สพม.กำแพงเพชร นายวิรัช วันบรรเจิด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และคณะครู ร่วมลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว โดยมี นายพิชญ สติชอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ หัวหน้างานวิศวกรรม นายพิชชานนท์ รมย์นุกูล สถาปนิกปฏิบัติการ และบุคลากรกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ. ร่วมดำเนินการลงพื้นที่
ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร