สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะ Coaching Team และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งใหม่ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ก่อนการประชุมได้จัดพิธีมอบใบอนุโมทนาบัตรและเหรียญรางวัล ผู้ที่สนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล “ผู้ว่าฯ พาเสือวิ่ง มินิมาราธอน 62” ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด