การประชุมมอบนโยบายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.กำแพงเพชร

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายสำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting สังกัด สพม.กำแพงเพชร พร้อมด้วย ดร.ธนะณัช อินทา นายสุรพงษ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเเทศก์ และบุคลากร สพม.กำแพงเพชร ร่วมการประชุม โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.กำแพงเพชร ร่วมการประชุมดังกล่าว โดยการประชุมในครั้งนี้ สพม.กำแพงเพชร นำนโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ขยายผลลงสู่สถานศึกษาในสังกัดนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป
ณ ห้องประชุมเพชรภิรมย์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร