การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ระยอง เขต 1

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00น.
นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1
เป็นประธาน พร้อมด้วย นางพนาพร ภูจอมจิตร รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 และคณะกรรมการ ข้าราชการ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปีพ.ศ. 2567
โดยได้รับมอบจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นศูนย์สอบที่ 12
ระยะเวลาการสอบ 09.00 – 11.30 น. (2.5 ชั่วโมง)

รายละเอียดห้องสอบวิชาการนานาชาติ
จำนวน 18 ห้อง
นักเรียน 581 คน

  • วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 181 คน (ห้องที่ 1-6)
  • วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา 23 คน (ห้องที่ 7)
  • วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 377 คน (ห้องที่ 10-18)

ทั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก โดยใช้กลยุทธ์การแข่งขันสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี สนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ขับเคลื่อนผู้เกี่ยวข้องพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาและยกระดับความสามารถศักยภาพของผู้เรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากทั่วภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีวิชาการและต่อยอดกิจกรรม

ณ โรงเรียนอนุบาลระยอง