สพม.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศฯ ประกอบด้วย นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม(ประธานสหวิทยาเขตเพชรวังโป่ง)  นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม (ประธานสหวิทยาเขตเมืองชนแดน) และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  มีประเด็นการนิเทศ ติดตาม ดังนี้  1.การสร้างความเข้าใจ 2.การสร้างความปลอดภัย 3. การสร้างคุณภาพการศึกษา 4. การสร้างความสุข พร้อมทั้งได้เน้นย้ำในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และติดตามการขับเคลื่อนโครงการ สุขาดี มีความสุข โดยได้ตรวจเยี่ยมอาคาร สถานที่ และบริเวณโดยรอบโรงเรียน พร้อมทั้งพบปะนักเรียน และให้กำลังใจครูในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนฯ  ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์