สพม.ชลบุรี ระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และ “สุขาดี มีความสุข” ของท่านพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วยนายประภาพันธ์ วิเวก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และนายบุญลือ คำถวาย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียนวัดป่าประดู่ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และ “สุขาดี มีความสุข” ของท่านพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร และคณะครู ที่ให้ข้อมูลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย