ร.ร.หนองหินวิทยาคม สพม.19 อบรม นร.ฉลาดใช้สื่อออนไลน์

นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กฉลาด รู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์” เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย เพื่อให้ นักเรียนมีทักษะการเท่าทันตนเองในการใช้สื่อ  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และเพื่อให้นักเรียนสามารถ วิเคราะห์ผลกระทบของกีฬาอีสปอร์ตได้ โดยได้รับเกียรติจากนายต่อศักดิ์ สกุณวัฒน์ นายอำเภอหนองหิน เป็นประธานพิธีเปิด

……………………………….

ขอขอบคุณภาพ/ข่าวจากครูอุบล ศุภบวรรัตน์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม.19