สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ และ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4