เปิดกิจกรรมเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชุมสามัญประจำปี 2567 ของกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีพุทธศักราช 2566 และการประชุมสามัญประจำปี 2567 ของกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม เพื่อยกย่อง เชิดชู และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้มอบรางวัลขับเคลื่อนห้องเรียนต้นแบบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รวมถึงการมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ