โครงการสระว่ายน้ำเคลื่อนที่ ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเด็กด้อยโอกาส ระหว่างไทย-อเมริกา โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มอบหมายให้ นางฟองจันทร์ ใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางพรศิริ โยศรีคูณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 วันแรก และโครงการสุขาดี มีความสุข ณ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  โดยนายอาราม สาระจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางภาวิณี คำอินบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำชมกิจกรรมอบรมว่ายน้ำ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะอาชีพ ตามโครงการสระว่ายน้ำเคลื่อนที่ ค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อเด็กด้อยโอกาส ระหว่างไทย-อเมริกา โดย มูลนิริพาลาดิน เรสคิว อัลไลแอนซ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคาลวิน สหรัฐอเมริกา เทศบาลสบเตี๋ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ครูพายุ สอนว่ายน้ำ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีทักษะในการว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเองเมื่อตกน้ำได้ และเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบอาชีพ เนื่องจาก หมู่บ้านเมืองกื้ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยว สอดคล้องกับนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่อง สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะ Coaching การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน

#ด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง #สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะCoachingการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน